Utskrift
Artikler

Torsdag 25. august 2011 feiret Lillehammer YrkesKvinners Klubb sitt 60-årsjubileum på YK-huset, med ca 50 feststemte medlemmer til stede.

Klubbens festkomite hadde sørget for et vakkert pyntet lokale, og serverte god mat og godt drikke. Tove Lehre innledet om klubbens historie fra 1951 til i dag. Jubileumsforedraget ble holdt av Torild Skard. Hun trakk opp de store historiske linjene i kvinnebevegelsen fram til i dag, og pekte på framtidige utfordringer. Til stede var også vårt æresmedlem Berit Ås. Under feiringen ble Tove Lehre utnevnt til nytt æresmedlem i klubben. Den Norske Mannsoktett underholdt med et spesiallaget potpourri til stor glede for deltakerne. Oppsummert kan vi fastslå at LYKK er en høyst oppegående og vital 60-åring!